Влада Брчко дистрикта БиХ
Одјељење за здравство и остале услуге

Тренинзи на тему „Интерперсоналне/непосредне комуникације о имунизацији (НКИ)“
Treninzi na temu „Interpersonalne/neposredne komunikacije o imunizaciji (NKI)“

Одјељење/Одјел за здравство и остале услуге у сарадњи с УНИЦЕФ и Црвени крст / криж Брчко дистрикта БиХ проводи пројект „Јачање капацитета здравственог система Брчко дистрикта БиХ“:

Тренинг обухвата различите стратегије, вјежбе, игре улога, алгоритме и сценарије како би се подржала примјена знања.

Skip to content