Влада Брчко дистрикта БиХ
Одјељење за здравство и остале услуге

Служба за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата

У Служби за борачко-инвалидску заштиту и цивилне жртве рата врше се послови који се односе на:

Руковођење:

Шеф службе:
Сенад Бешић, дипломирани економиста

Контакт:
Тел. +387 49 / 218-550
Факс: +387 49 / 218-550
Е-маил: senad.besic@bdcentral.net

 

 

Skip to content