Влада Брчко дистрикта БиХ
Одјељење за здравство и остале услуге

СЛУЖБА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈУ И СТАТИСТИКУ ОДЈЕЉЕЊА

У Служби за администрацију и статистику одјељења врше се послови који се односе на:

Руковођење:

Шеф службе:
Марко Мишковић, дипл. правник

Контакт:
Тел. +387 49 / 240-700
Факс: +387 49 / 240-624
Е-маил: marko.miskovic@bdcentral.net

 

Skip to content