Влада Брчко дистрикта БиХ
Одјељење за здравство и остале услуге

О ОДЈЕЉЕЊУ

Одјељење за здравство и остале услуге извршава стручне, административне и друге послове из надлежности Владе који се односе на:

ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЈЕЛОКРУГА ОДЈЕЉЕЊА ЗА ЗДРАВСТВО И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ОРГАНИЗУЈУ СЕ СЉЕДЕЋЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ:

Skip to content