Влада Брчко дистрикта БиХ
Одјељење за здравство и остале услуге

Јачање капацитета здравственог система Брчко дистрикта БИХ
JAČANJE KAPACITETA ZDRAVSTVENOG SISTEMA BRČKO DISTRIKTA BIH

ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ:

Циљ 1:

Циљ 2:

Циљ 3:

МЕДИЈСКА КАМПАЊА:

Skip to content