Влада Брчко дистрикта БиХ
Одјељење за здравство и остале услуге

Прва сесија у мјесној заједници Стари расадник

Prva sesija u mjesnoj zajednici Stari rasadnik

Одјељење/Одјел за здравство и остале услуге у сарадњи с УНИЦЕФ и Црвени крст / криж Брчко дистрикта БиХ проводи пројект „Јачање капацитета здравственог система Брчко дистрикта БиХ“ Циљ пројекта је промицање јавног здравља и доступности здравствених услуга свим грађанима Дана 21.02.2023. године одржана је сесија у мјесној заједници Стари расадник, гдје су грађани имали прилику […]

Сесија у мјесној заједници Бијељинска цеста

Sesija u mjesnoj zajednici Bijeljinska cesta

Одјељење/Одјел за здравство и остале услуге у сарадњи с УНИЦЕФ и Црвени крст / криж Брчко дистрикта БиХ проводи пројект „Јачање капацитета здравственог система Брчко дистрикта БиХ“ Циљ пројекта је промицање јавног здравља и доступности здравствених услуга свим грађанима Дана 19.03.2023. године одржана је сесија у мјесној заједници Бијељинска цеста, гдје су грађани имали прилику […]

Јачање капацитета здравственог система Брчко дистрикта БиХ

JAČANJE KAPACITETA ZDRAVSTVENOG SISTEMA BRČKO DISTRIKTA BIH

Од јануара мјесеца, Одјељење/Одјел за здравство и остале услуге у сарадњи с УНИЦЕФ и Црвени крст / криж Брчко дистрикта БиХ проводи пројект „Јачање капацитета здравственог система Брчко дистрикта БиХ“ Циљ пројекта јесте промоција јавног здравства као и приступачности здравствених услуга свим грађанима. Потребно је потакнути свијест код грађана о важности јавног здравља те стицања […]

Сесија у мјесној заједници Ражљево

Sesija u mjesnoj zajednici Ražljevo

Одјељење/Одјел за здравство и остале услуге у сарадњи с УНИЦЕФ и Црвени крст / криж Брчко дистрикта БиХ проводи пројект „Јачање капацитета здравственог система Брчко дистрикта БиХ“ Циљ пројекта је промицање јавног здравља и доступности здравствених услуга свим грађанима У току је процес обиласка мјесних заједница, у којима грађани имају прилику саслушати докторицу Анђу Николић […]

Јачање капацитета здравственог система Брчко дистрикта БИХ

JAČANJE KAPACITETA ZDRAVSTVENOG SISTEMA BRČKO DISTRIKTA BIH

ЦИЉЕВИ И ИНДИКАТОРИ: ЦИЉ 1: Здравствени систем на различитим нивоима има побољшане капацитете за ефективну имплементацију услуга имунизације ЦИЉ 2: Мајке у Брчко дистрикту БиХ усвајају знања о дојењу ЦИЉ 3: Информисање становништва о вакцинацији са фокусом на ЦОВИД Циљ 1: Медицинско особље које ће усвојити знање о начину комуницирања о вакцинацији Потребно је реализовати […]

Тренинзи на тему „Интерперсоналне/непосредне комуникације о имунизацији (НКИ)“

Treninzi na temu „Interpersonalne/neposredne komunikacije o imunizaciji (NKI)“

Одјељење/Одјел за здравство и остале услуге у сарадњи с УНИЦЕФ и Црвени крст / криж Брчко дистрикта БиХ проводи пројект „Јачање капацитета здравственог система Брчко дистрикта БиХ“:   Циљ пројекта је промицање јавног здравља и доступности здравствених услуга свим грађанима У периоду од 27.02. до 02.03.2023. године се одржавају тренинзи на тему „Интерперсоналне/непосредне комуникације о […]

Skip to content