Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata

U Službi za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata vrše se poslovi koji se odnose na:

Rukovođenje:

Šef službe:
Senad Bešić, diplomirani ekonomista

Kontakt:
Tel. +387 49 / 218-550
Faks: +387 49 / 218-550
E-mail: senad.besic@bdcentral.net

 

 

Skip to content