Vlada Brčko distrikta BiH
Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

Prva sesija u mjesnoj zajednici Stari rasadnik

Prva sesija u mjesnoj zajednici Stari rasadnik

Odjeljenje/Odjel za zdravstvo i ostale usluge u saradnji s UNICEF i Crveni krst / križ Brčko distrikta BiH provodi projekt “Jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema Brčko distrikta BiH” Cilj projekta je promicanje javnog zdravlja i dostupnosti zdravstvenih usluga svim građanima Dana 21.02.2023. godine održana je sesija u mjesnoj zajednici Stari rasadnik, gdje su građani imali priliku […]

Sesija u mjesnoj zajednici Bijeljinska cesta

Sesija u mjesnoj zajednici Bijeljinska cesta

Odjeljenje/Odjel za zdravstvo i ostale usluge u saradnji s UNICEF i Crveni krst / križ Brčko distrikta BiH provodi projekt “Jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema Brčko distrikta BiH” Cilj projekta je promicanje javnog zdravlja i dostupnosti zdravstvenih usluga svim građanima Dana 19.03.2023. godine održana je sesija u mjesnoj zajednici Bijeljinska cesta, gdje su građani imali priliku […]

Jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema Brčko distrikta BiH

JAČANJE KAPACITETA ZDRAVSTVENOG SISTEMA BRČKO DISTRIKTA BIH

Od januara mjeseca, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge u saradnji sa UNICEF-om i Crvenim krstom/križem Brčko distrikta BiH, implementira projekat „Jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema Brčko distrikta BiH“ Cilj projekta jeste promocija javnog zdravstva kao i pristupačnosti zdravstvenih usluga svim građanima. Potrebno je potaknuti svijest kod građana o važnosti javnog zdravlja te sticanja imuniteta lokalne […]

Sesija u mjesnoj zajednici Ražljevo

Sesija u mjesnoj zajednici Ražljevo

Odjeljenje/Odjel za zdravstvo i ostale usluge u saradnji s UNICEF i Crveni krst / križ Brčko distrikta BiH provodi projekt "Jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema Brčko distrikta BiH" Cilj projekta je promicanje javnog zdravlja i dostupnosti zdravstvenih usluga svim građanima U toku je proces obilaska mjesnih zajednica, u kojima građani imaju priliku saslušati doktoricu Anđu Nikolić […]

Jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema Brčko distrikta BIH

JAČANJE KAPACITETA ZDRAVSTVENOG SISTEMA BRČKO DISTRIKTA BIH

CILJEVI I INDIKATORI: CILJ 1: Zdravstveni sistem na različitim nivoima ima poboljšane kapacitete za efektivnu implementaciju usluga imunizacije CILJ 2: Majke u Brčko distriktu BiH usvajaju znanja o dojenju CILJ 3: Informisanje stanovništva o vakcinaciji sa fokusom na COVID Cilj 1: Medicinsko osoblje koje će usvojiti znanje o načinu komuniciranja o vakcinaciji Potrebno je realizovati […]

Treninzi na temu „Interpersonalne/neposredne komunikacije o imunizaciji (NKI)“

Treninzi na temu „Interpersonalne/neposredne komunikacije o imunizaciji (NKI)“

Odjeljenje/Odjel za zdravstvo i ostale usluge u saradnji s UNICEF i Crveni krst / križ Brčko distrikta BiH provodi projekt „Jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema Brčko distrikta BiH“: Cilj projekta je promicanje javnog zdravlja i dostupnosti zdravstvenih usluga svim građanima U periodu od 27.02. do 02.03.2023. godine se održavaju treninzi na temu „Interpersonalne/neposredne komunikacije o imunizaciji […]

Skip to content